چنگم به دامنت

به چین چین تورهای سپید

به جِنگ جِنگ غریب النگوهات

چنگم به بافته موهات

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

 

این آتشی که به دستهاش گردنت را

منم

انگار کباب سینه ای داغ

زیر پیرهنم .

اسپند به گلویم ریخته اند

زنان ناپاک این اطراف :

" شطّ النّبات

خضرُ الحَیات "

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

 

هرز ، پروانه ای

که میان دو بوسه بال می زند

تلنگر بی مهری بس بود

که به آستینم بیفتد

بالِ جزغاله ای کنار دامنت

هیهات

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

 

ببوس ببوس ِ شبهایتان

آتشی که به لبهاش گردنت را

منم

انگار کُنده ای پیر

زیر پیرهنم دود می کند

بادم بزن

سخت

بادم بزن

عذاب حریقی ست

بر شقیقه هات

بال بال جزغاله ای

به داغ انگشتهات

من آتشم

گرفته به موهات

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

....


/ 13 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تلخون

يک تکه از ابديت است اينجا... به خوده آتش قسم... * ما نفهميديم شما تشريف آورده بوديد با آدرسه بهار يا بهار تشريف آورده بود با آدرسه شما... به هر حال خوبيت ندارد... خواهريد ديگه... هر جا ميريد با هم بريد که حرفی توش نباشه!!! ما که خاطر خواهه هر دوتان هستيم بد جور...

رخشا

...

اميد

بادم بزن سخت ممنون

رضا

من همين فردا ميرم پادگان. قرار بود زودتر از اينها بشود که نشد. بايد دنيای مجازی را حداقل دو هفته ای به جوانها بسپرم و بروم تا شعرهای پادگان را سوغات بياورم. مرا از کامنتهای خود بی نصيب نگذاريد که اميد من به شما دبستانی هاست (شما و دبستان بسته) :)

يه آدم كور!

1ـ امید یعنی چه؟ ۲ـ انتقام یعنی چه؟ ۳ـ غرور یعنی چه؟ ۴ـ معجزه یعنی چه؟ *** من آپ کردم... منتظرت هستم... میای دیگه؟

مهيار زاهد

جالبه در اين مدت زمان دوری از وبلاگستان اکنون به شعرهای خوبی بر می خورم دست مريزاد

احمد زاهدی

يکی از عجيب‌ترين و جالب‌ترين شعرهايی که خوانده‌ام در يکی از عجيب‌ترين و جالب‌ترين وبلاگ‌هايی که تاکنون ديده‌ام... موفق باشيد