گفتگوی عطیه نوری با من به بهانه‌ی انتشار مجموعه‌ی "چنددقیقه بعدازانتحار"
روزنامه‌ی اعتماد /پنجشنبه 3 بهمن 92
"مولودی که تولدی سخت برایش رقم خورد"

http://www.etemaad.ir/Released/92-11-03/338.htm#265015

/ 3 نظر / 59 بازدید
حسام

من در آنسوی کلبه ی تنهایی هایم نقش یک ماهی را بر کتیبه ای نانوشته می کوبم و من مردی در آستانه ی یک هزار و نود و چند میلادی شمسی قصه میخورم و راوی تنهایی های مرد ی هستم که پیرنگ از دستش می چکد[گل]

فرشاد

اشتباهی که همه عمر پشیمانم از آن اعتمادیست که بر مردم دنیا کردم.....