اولین شبِ انگار بی بهار سخت ............... نمی گذرد

سخت تر از فکرهایی که می کردم ... نمی گذرد

اولین شب انگار بی بهار ... نمی گذرد !

/ 7 نظر / 20 بازدید
علی مسعودی نيا

از بس که نمی شودش باور کرد بی تو نمی شود باورت کرد بی بهار يعنی پروانه ات غصه می خورد مدام تا برگردد تا باورم شود که تويی که اوست

Roger

tu es bell fille mon amie!je adore toi...je parle haminghadr...tre kam...je suis sharmandeh!

Roger

j'adore albate!

مرضيه

بهار همين جاست کنج همين اتاق نگاه کن...