اندر منقبت ضیافت های شبانه ی تِدی ...

به سلامتی تو تِدی ! به سلامتی تن لش تو که افتاده روی تخت . به خاطر اطوار و پهلو به پهلو شدن ات که به مرده ها  نمی آید هیچ .به سلامتی همین سگ صفتی که تویی . بی حیای وامانده ای که پنجه می کشد به جنون منتشر در موهام . به خاطر تو تِدی ! به خاطر خودت ، آقای شاعرانِ مرده ای که تویی . به سلامتی ژست انگلیسی معیوب ات . سیگار و بحث و فلسفه ای مرده لای سطرهای نقد و نظر . برای تو تِدی !بی شرف همه چیزدانی که از میان تمام اکسسوری های معمول ،عینک اش کم است فقط حیف ! به سلامتی تمام ضیافت های به سلامتی های تو . به خاطر خودت ، به خاطر همه ی فیلم های محبوب ات ، به سلامتی جنون متبرکی که در من بالا می آید امشب و خشمی به مراتب به سلامتی تر از جنون متبرکم ... به خاطر خودت تِدی . باور کن ! مرگ با لوندی های تپانچه ی زنی مثل من ، تنها به سلامتی تو اتفاق می افتد ....

/ 5 نظر / 34 بازدید