آوازت رو دوست ندارم ، نگاهت رو ، آهنگ صدات رو دوست ندارم ، خنده هات رو .

اخمت رو دوست ندارم ، خوابت رو دوست ندارم ، بیدارت رو دوست ندارم . دستهات رو ، پاهات رو .

خوشی ت رو دوست ندارم ، غصه هاتو دوست ندارم ، گریه هات رو.

مهربونیت رو ، نازت رو، آغوشت رو ، بوی تنت رو دوست ندارم ، خوبی هات رو ، بدی هات رو .

خشمت رو دوست ندارم ، دادت رو ، بیدادت رو ، سکوتت رو دوست ندارم ، حرفهاتو ...

آوازت رو دوست ندارم ، آهنگ صدات رو حتی ...

...

...

...

پروانه کوچکم باز درد می کرد.

و آهسته میان حرفهاش را

خواب برد ...

/ 4 نظر / 8 بازدید
پويا عزيزی

وبلاگ زيبايی ست . خودتان هم که زيبا می نگاريد . پس لينک تان را در وبلاگ گذاشتم . شاد باشی شاعر . در ضمن شعرت در نامه زيبا بود .

پويا عزيزی

آدرس وبلاگ قبلی را اشتباه نوشتم . روی بلاگفا هستم .