نه ... حرفی ندارم !
حالم هیچ خوب نیست امشب ... من گول خوردم ، من باز هم گول خوردم ....
حالم خوب نیست امشب ...
حالم خوب نیست !

/ 2 نظر / 20 بازدید
ساهاک

دستم را می گذارم روی دست هات . می فهم . بخدا می فهمت ..........