من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
 

من آن تپه های دورم

که نمی بینی

بهار

این پرنده ای که گریخت .


سنجاقم کن بر چهار گوشه ایوان ات

تصویر تپه ای که نمی بینی

و منقار سرخ اش

در نارنج کال

بر شاخه ای که نمی بینی


دو شاخ بلند گردو بر دوش ام

یکی تویی

که هیچ نمی بینی ام

بانگ بیداد کوکویی

به شاخه چپ

یکی تویی

بوف خاموش بر انحنای راست

که مرا به تاب چمن بر بازویم

نمی بینی


پرواز بی هوایت را

بهار !

در التهاب پلک هایم بمان

که نمی بینی اش

مردی را که به رد بال هایت

در باغ می گشت

بار زمستانه از گردوهای تلخ ام را

کوکوی سرخوش ام به شانه چپ

یا جغد کوری با حیرت چشمایش

به بازوی راست ...


***

من آن تپه های دورم

که نمی بینی

من آن دورم

که نمی بینی

آن تپه های دورم ...