من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٦
 


چنگم به دامنت

به چین چین تورهای سپید

به جِنگ جِنگ غریب النگوهات

چنگم به بافته موهات

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

 

این آتشی که به دستهاش گردنت را

منم

انگار کباب سینه ای داغ

زیر پیرهنم .

اسپند به گلویم ریخته اند

زنان ناپاک این اطراف :

" شطّ النّبات

خضرُ الحَیات "

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

 

هرز ، پروانه ای

که میان دو بوسه بال می زند

تلنگر بی مهری بس بود

که به آستینم بیفتد

بالِ جزغاله ای کنار دامنت

هیهات

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

 

ببوس ببوس ِ شبهایتان

آتشی که به لبهاش گردنت را

منم

انگار کُنده ای پیر

زیر پیرهنم دود می کند

بادم بزن

سخت

بادم بزن

عذاب حریقی ست

بر شقیقه هات

بال بال جزغاله ای

به داغ انگشتهات

من آتشم

گرفته به موهات

الخَبیثاتُ لِلخبیثینَ

َوَالخبیثونَ لِلخبیثات .

....