من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٦
 
من
محصول ارزانم
من
از کشتار امروز تهران .
من
امروز صبح
با پیرهن قرمز از تمام این کوچه ها
دویده ام .
من
ارزانم از کشتار امروز .
من
بی شلوار
به کوچه خزیده ام
ارزانم ، ببرید مرا
من
له ام
پریده ام از خانه
من
کشتار امروز تهرانم .
...
سرم باد کرده
کلوخ و سنگ به دهانم
قربه الی الله
من اذان ظهرم به جماعت
پیرهنم سرخ
حلالم به کشتار اول صبح .
...
من
ارزان پریده ام از دست
قربه الی مرگ
من
محصول ارزان
حلال به بوسه های بی وقت
کلوخ و سنگ به دهانم ...
 
من
ارزانم
ران و سینه های تازه از
کشتار امروز تهرانم ...