من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦
 

تو را به عطسه های بی وقت

تو را به بوی غریب پیشانی ات

در راه پله های سرد

تو را به همایون هر شب لعنتی م

می شناسم .

تو را به پرتقالهای کوچک سرولات

تو را به بوسه های بی دلیل و لوس

تو را به می خواهمت های همینطوری

تو را به دوست دخترهای ملوس

تو را به همایون هر شب لعنتی م

می شناسم .

تو را به تق و تق تخمه شکستن هات

تو را به نق و نق چرا خوابیدن بی وقت

تو را به نگاههای چیزی نگوی بهار

تو را به همایون هر شب لعنتی م

می شناسم .

تو را به هر جا که باشی

تو را به با هر که بخوابی

تو را به از دور که می آیی

تو را به بوی دختر همسایه به پیرهنت

تو را به همایون هر شب لعنتی م

می شناسم .

تو را به گوجه سبزهای درشت

به انارهای سفید عصر

تو را به من

تو را به تو

تو را

به همایون هرشب لعنتی م

بگو

کجا رفته ای