من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
 

رنگ به رنگ پیرهنم را پریده اند

پروانه های بنفش

و کناره های سنگ را من

با بالهای کوچکم

                       لنگ می زنم

کسی از ما مرده است

امروز

جنازه کوچکش را در حیاط

جشن می گیرند

با شمع روشن و باد

و مردی که از ته باغ

                       بیداد می خواند

امروز جمعه نیست

امیر تار به تار پیرهنم را زار می زند

بهار آب می ریزد براش

کناره های تُنگ را من

با بالهای کوچکم

                       رنگ می زنم

عصر امروز

پروانه های بنفش می پرند

مرا          پیرهن خوابم را

از شانه های مردی که تا صبح در باغ

                       بی داد می خواند .