من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
 

مرگ به خانه ام آوردی مرگ

به اتاقم درد

به گلویم زهر

به لحافم

مرگ

به خانه ام آوردی

مرگ ...

تلخ کنارم نشسته ای

این بار

بمیر

که درد به بازوی چپم زهر صدای توست

که مرگ به خانه ام تویی

بمیر ...

***

خوابم نمی برد باز

چسبیده ای انگار

لزج !

بمیر

که مرگ به انگشتانم ...

درد به اتاقم

زهر به گلویم

به لحافم مرگ

به خانه ام آوردی تو

مرگ به خانه ام آوردی

تو

مرگ به خانه ام ......