من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦
 

که من به طرز وحشیانه ای غمگینم

که من به طرز غریبی درد

و من به طرز عجیبی مرگ می خواهم ...

 

روزهای سخت من آمده اند و جواب تمام سوالهای من اینجاست ، جواب من اینجاست ... جواب من اینجاست ... مرگ می خواهم .

 

که من به طرز خفیفی درد

و من به طرز عجیبی رنج می کشم

 

روزهای سخت من آمده اند و تمام جوابهای من اینجاست

جواب من اینجاست

که من رها شده ام ... مرگ می خواهم ...