من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
 

 این آدمیزاد هیچ وقت نمی میره !

حتی " اگه از تب وهن دق کنه " هم حتی ، نمی میره .

اگه تنهای تنها باشه ، اگه بدبخت باشه ، اگه بدبخت تر هم باشه حتی ،

نمی میره .

اگه مجبور باشه عزیزترین چیزهاشو با آدمای دیگه نصف کنه هم حتی ، نمی میره .

اگه زشت باشه ، اگه چاق باشه و هر روز چاق تر هم بشه حتی ، نمی میره .

...

این آدمیزاد طفلک حتی اگه از غصه بمیره هم حتی ، نمی میره !!!...