من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
 

نام : بنفشه                           نام خانوادگی : فریس آبادی

نام پدر : معصومه                  کلاس: دوم   خانم باقری

-------------------------------

از یک تا بیست را به عدد و به حروف بنویسید .

1- یک - 2- دو - 3 - سه - 4 - چهار - 5 - پنج - 6 - شش - 7 - هفت - 8 -هشت - 9 - نه - 10 - ده - 11 - یازده - 12 -دوازده - 13 - سیزده - 14 - چهارده - 15 - پانزده - 16 - شانزده - 17 - هفده - 18 - هجده - 19 - نوزده - 20 - بیست .

- زنگ نخورد ؟

- ...

از یک تا صد را به عدد و به حروف بنویسید .

....

 ***

زنگ نخورد ...

هیچ وقت زنگ نخورد .