من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
 

" ... بسیار ساده است . این موضوع را روزی کشف کردم که به فکر خودکشی افتادم تا به آنها کلک بزنم، یعنی به طریقی آنها را تنبیه کنم . ولی چه کسی را می خواستم تنبیه کنم ؟ لابد چند نفری تعجب می کردند ولی هیچ کس احساس نمی کرد که تنبیه شده است . آن وقت فهمیدم که دوستی ندارم . به علاوه ، اگر هم می داشتم ، وضعم از این بهتر نمی بود . اگر می توانستم خودکشی کنم و بعد قیافه آنها را ببینم ، بله ، در این صورت به زحمتش می ارزید . "

...

...

اطمینانی در کار نیست ، هرگز اطمینانی در کار نیست . وگرنه راه نجاتی وجود می داشت ...

..

اگر تها این یقین وجود می داشت که می توان از تماشای نمایش مستفیض شد ، آن وقت به زحمتش می ارزید که آنچه را نمی خواهند باور کنند برایشان ثابت کرد و تعجبشان را بر انگیخت . "

...

...

" آه ! دوست عزیز ، مردم از نظر قوه ابداع چه قدر فقیرند ! همیشه خیال می کنند که شخص به یک دلیل خود کشی می کند . ولی به خوبی می توان به دو دلیل دست به خودکشی زد . نه ، این در مغزشان فرو نمی رود " ...

 

                                                                                                                                                                                                                  سقوط - آلبر کامو