من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
 

آوازت رو دوست ندارم ، نگاهت رو ، آهنگ صدات رو دوست ندارم ، خنده هات رو .

اخمت رو دوست ندارم ، خوابت رو دوست ندارم ، بیدارت رو دوست ندارم . دستهات رو ، پاهات رو .

خوشی ت رو دوست ندارم ، غصه هاتو دوست ندارم ، گریه هات رو.

مهربونیت رو ، نازت رو، آغوشت رو ، بوی تنت رو دوست ندارم ، خوبی هات رو ، بدی هات رو .

خشمت رو دوست ندارم ، دادت رو ، بیدادت رو ، سکوتت رو دوست ندارم ، حرفهاتو ...

آوازت رو دوست ندارم ، آهنگ صدات رو حتی ...

...

...

...

پروانه کوچکم باز درد می کرد.

و آهسته میان حرفهاش را

خواب برد ...