من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
 

این راه شیری است

و این کسی که کنار من

با لبخند سنجابیِ تلخ

بر دوایر نامعلوم چشم هایم

نیست

تویی

 

بگذار زحل برقصد میان بازوهات

تو مدار سرکشِ مست باش

حول کمرگاهش

من همین چاله های سیاه

که می بینی

 

گیسِ بافته ی جهانم من

با شانه های شهاب

گیر بر شعاع پنهان ماه

زیر چتری هام

و این کسی که کنار من

با دست راستش

بر حفره های تاریک صورتم

نیست

تویی

 

امشب

دنباله ی زرد نگاهت را

کشف کردم

ماه درشت کهکشانم

غیب شد

زحل ماند با مدار عبوس تلخ

 و باز دَوَران عجیب سرم

***

این راه شیری است

و این

که با خنده های بلندش از هر نگاه تو

کنار تو نیست

منم

ببین

داستان کهکشان تو را

من هرگز

باور نکرده ام ...