من مادرم هستم

 
 
نویسنده : بنفشه فریس آبادی - ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
 

 


لالایی برای Mephisto *


یا بگو بپاشد از من

سرم

تحمل تاریک چشم های توست

یا بریزد این سقف

بر خواب کُرک های شانه ام

گرده های چسبناک دهانت را .


بخواب

صدا ... صدای بُریدن نیست

صدای کندن من از بیخ

کشیده شدن

و ناگهانِ گره به رگ های ساق است

صدا ... صدای کشتن من :

تکرار نفس های گرم

و هنّ و هنّ درد

بر التهاب کمر

صدا ... صدای بریدن نیست .


یا خاک

یا غبار پوشیده به دندان های درشت

طاق ریخته بر سرم

تحمل غمناک دست های تو

یا مرگ

پنهان در حباب چراغ

با تیغ ترکه های تیز

در خوابِ ماه ، میان سینه هام .


بخواب

صدا ...  صدای بریدن نیست

صدای رفتن من از توست

شبیه آه خفیفی

در انقباض جویدن انگشت ها

صدای شکستن

که نیم ِ ناسور نخاعت منم

و انقطاع نبض در کشاله لرزان

صدا ... صدای بریدن نیست .


مِفیستوی نازنین ام !

ناز بر خواب شیطانکی

که لمیده میان چشم های تاریکت

صدای کشیدن پنجه هایت

بر انحنای تنم نیست

صدا ... صدای تبر

سقوط من از راس شانه هات

و شکاف سر ...

...

بخواب

صدا ... صدای بریدن نیست

صدای من است این

نمی شنوی ؟*  ( Mephistopheles ( Mephisto = یکی از نام های شیطان